Am y prosiect

Mae Cantre’r Gwaelod yn ddarn o gerddoriath sy’n newid yn gyson. Fe’i seiliwyd ar yr hanes enwog ac elfennau’r gerdd Boddi Maes Gwyddno. Mae’r darn yn newid yn ôl y tywydd a’r llanw, yn cyraedd uchafbwynt pan fydd y môr yn peryglu’r tir.

Am mwy o wybodaeth (ond os oes problemau), cysylltwch â jim.finnis@gmail.com.